Marmara Pazarlama
24 Nisan 2024 01:56 Çarşamba           Türkçe   -   English
Sepetim
Vizyon-Misyon ve Değerlerimiz

VİZYONUMUZ

Üretim, yönetim, hizmet süreçlerimiz ve kalite anlayışımızla, geleneksel kültür mirasımız olan çiniyi, yurtiçi ve dünya pazarlarına sunarak, sektöründe tercih ve tavsiye edilen lider bir kuruluş olmak.

MİSYONUMUZ

Kalite anlayışımızdan taviz vermeden, paydaşlarımızla (ortaklar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, finansal kuruluşlar, ticari ilişkide bulunan diğer kuruluşlar, rakipler, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve toplum) ortak değer oluşturarak, istikrarlı büyüyen bir şirket olmaktır.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üretim, yönetim ve hizmet süreçlerimizde, memnuniyet odaklı çözümler geliştirmeyi kalite anlayışımızın temeli varsayıyoruz. 

 

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Ortaklar, yöneticiler ve çalışanların, yönetim faaliyetleri ve işletme görevleri için verecekleri kararlarda ortak akılla hareket etmeleri esastır.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, çalışkanlık, girişimcilik, yenilikçilik, esneklik, iş ahlakı, prensiplilik, ciddiyet temel değerimizdir. 

 

İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

Paydaşlarımızla iletişimde önyargısız, çözüm odaklı, paylaşımcı olmak ve empati kurmak temel politikamızdır.

 

ŞİRKETİMİZLE İLİŞKİLERİMİZ

Şirketimize üstün bağlılık ve sadakat anlayışı içinde yaklaşır, işimizi ve çalışma arkadaşlarımızı bu bağlılığın unsurları olarak görürüz.

 

İŞ ARKADAŞLARIMIZLA İLİŞKİLERİMİZ

“Çalışanı memnun et müşteri kazanasın,
kazandığın müşteriyi memnun et ki kurum yaşasın.”

 1. Çalışma arkadaşlarımızı seçerken firmamızın amaç, hedef ve stratejilerine ulaşmamıza katkı sağlayacak, kendisine güvenen, azimli, sabırlı, gelişime açık, ekip arkadaşları ile uyum sağlayan pozitif kişiler olmasına dikkat ederiz.
 2. İş ortamımızın herkes açısından güven ve huzur veren, ayrımcılığın olmadığı, şevklendiren, dolayısıyla her zaman artı değerlerin ortaya çıkarılabileceği bir atmosferde olmasını sağlamaya çalışırız.
 3. ‘’Farklılık zenginliktir’’ kuramından hareketle yapıcı bir üslupla birbirinden farklı fikirlerin her zaman ifade edilebilmesi rahatlığını oluşturmanın, firmamızın gelişmesine büyük katkılar sağlayacağı idrakiyle hareket ederiz.
 4. İş arkadaşlarımızın özel hayatlarına saygı ve hassasiyet noktalarında ileri derecede duyarlı olup, herhangi bir şekilde rahatsız edici durumlara müsamaha göstermeyiz.
 5. İş arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine dönük mesleki ve kişisel gelişim faaliyetlerini destekleriz.

 

MÜŞTERİLERLE İLİŞKİLERİMİZ

 

“Çalışanı memnun et müşteri kazanasın,
kazandığın müşteriyi memnun et ki kurum yaşasın.”

 1. Müşterilerimizin istek ve beklentilerini şirket imkanları ölçüsünde azami derecede karşılamaya yönelik çaba gösterir; teknik konularda her türlü bilgi desteği veririz.
 2. Müşterilerimizin istekleri ve şirketimizin imkanları doğrultusunda ürün geliştirme faaliyetlerine önem veririz.
 3. Müşterilerimize satış temsilcilerimiz aracılığıyla en iyi hizmeti vermeye gayret ederiz.
 4. Müşterilerimizden gelebilecek her türlü şikâyet ve önerilere ciddiyetle yaklaşır, gerekli tedbirleri ivedilikle alırız.
 5. Müşterilerimizle birlikte her zaman iki tarafın da kazanacağı iş ilişkileri geliştirmeye özen gösteririz.

 

TEDARİKÇİLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZ

 1. Tedarikçilerimizin kalite anlayışımız ve standartlarımız çerçevesinde ürün (Mal, hizmet, malla birlikte hizmet) sunmalarını bekler ve gerekli kontrolleri yaparız.
 2. Tedarikçilerimizle gelecek yönelimli çalışma sistemi kurmayı doğru kaynak yönetiminin temeli sayarız.
 3. Tedarikçilerimizle birlikte her zaman iki tarafın da kazanacağı iş ilişkileri geliştirmeye özen gösteririz.

 

ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1-    İş süreçlerimizin gerektirdiği faaliyet ve işlemlerimizi, TÜRKİYE CUMHURİYETİ yasaları çerçevesinde yürütürüz.

2-    Personel, aldığı bütün kararlarda ve yaptığı iş ve işlemlerde şirket yararını birinci planda tutmak ve şirketi zarara  sokacak her türlü eylem ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.

3-    Personel, görevini yaptığı sırada öğrendiği şirket sırlarını ve şirket bilgilerini açıklayamaz.

4-    Personel, iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlük, nezaket kuralları, sürat, kolaylık ve eşitlik ilkelerine uymak zorundadır.

5-    Personel, Şirketin izni dışında başka iş yapamaz, başka işyerinde çalışamaz.

6-    Personel, Şirketin iş ilişkisi içinde olduğu (Müşteri-Satıcı)  şahıslardan borç para alamaz, firmalara veya bu firmalarda çalışan kişilere kefil olamaz ve onları kefil gösteremez.

7-    Personel, yönetimin onayı olmadan Şirketle ilgili konularda yayın, röportaj yapamaz, demeç ve konferans veremez.

8-    İşyerinde çalışma saatleri ara dinlenmeleri, vardiyalı çalışmalar Şirketçe düzenlenir. Personel bu çalışma ve değişikliklere uymak zorundadır.

9-    Personel işyerinde, iş tanımına uygun düzgün, temiz giyinmek, bakımlı olmak ve davranışlarına özen göstermek durumundadır.

10- İşyerinde sigara içilmesi yasaktır. Personel sadece;   şirketçe belirlenen molalarda ve bölümlerde sigara içebilir. 

11- Personelimizin sosyal sorumluluk bilinciyle, uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlerde gönüllü olarak yer almalarını önemseriz.

12- Personelimizin iş saatleri içinde özel ziyaretçi kabul etmemeleri esas olup, mecburi görüşmelerini makul bir süre içinde bitirmelerini arzularız

13- Çalışma arkadaşlarımızın iş saatleri içinde özel işleriyle ilgilenmemelerini, zamanın etkin kullanımı açısından genel kaide olarak görürüz.

14- Hiçbir çalışma arkadaşımız, kendisi ile şirketimizin ismini ve imajını olumsuz etkileyecek davranış ve konuşma içinde bulunamaz.

15- Ortaklarımızı, çalışma arkadaşlarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, rakiplerimizi ve bağlantıda olduğumuz kişi ya da kurumları VELİNİMETİMİZ olarak görürüz.

16- Katılımcı yönetim sisteminin bize getirmiş olduğu yetki ve sorumlulukları kabullenir, çalışma düzeninin kurallarına özenle riayet ederiz.

17- Tüm iş ve sosyal yaşam ilişkilerimizde, kişiler veya kurumlar hakkında asılsız konuşma ve dedikodu yapmaz; sevgi, saygı ve anlayış çerçevesinde hareket ederiz.

18- Tüm iş süreçlerimizin gerektirdiği faaliyet ve işlemlerimizde hata yapılması halinde, konunun zaman geçirilmeden telafisi için şirketimiz üst yönetimine bildirilmesi gerekli olup, konu örtbas edilemez ya da gizlenemez. Bildirimin yapılmamasını da “Yanlış Davranış” olarak kabul eder, iş ahlakına uygun görmeyiz.

19- Kararlarımızı doğru ve güncel verilere dayandırıp, analiz ederek ve tüm sonuçlarını değerlendirerek alırız.

20- Tereddüde düşülen veya “İş Anlayışımız”da açıklanmamış bir konu ile karşılaşıldığı durumlarda, çalışanlarımızın şirketimiz üst yönetimine danışması esastır.

21- Tüm iş süreçlerimizin gerektirdiği faaliyet ve işlemlerimizde, etkin iletişimin işlerimizi daha da kolaylaştıracağına inanır, bu doğrultuda hareket ederiz.

 

SOSYAL SORUMLULUKLARIMIZ

Kazanımlarımızı, Eğitim, sağlık, çevre ve kültürel yatırımlarda kullanmayı; sivil toplum kuruluşları ile toplum yararına ortak çalışmalarda bulunmayı sosyal sorumluğumuz olarak görürüz